# عنوان النوع مقاس تاريخ الرفع نشاط
1 Ministry of Water and Energy 2015 Procurement plan PDF 5597251 MiB Oct 03 2023    
2 የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የተገልጋዮች ቻርተር PDF 902466 KiB Oct 03 2023